Неділя, 20.09.2020, 17:23
Вітаю Вас, Гість

П Р А В И Л А

прийому дітей до дошкільного навчального закладу

 

 1. Дошкільні  навчальні  заклади (далі  -  ДНЗ) забезпечують реалізацію прав дітей на здобуття дошкільної  освіти, їхній фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та  готовність продовжувати освіту.

 2. ДНЗ задовольняють потреби громадян відповідної території в здобутті  дошкільної освіти.

 3. Прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівниками протягом календарного року на підставі :

– заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

– медичної довідки про стан здоров'я дитини;

– довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

– свідоцтва про народження.

 4. Для прийому дітей до груп компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, направлення місцевого органу управління освітою.

 5. Групи в ДНЗ комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.